تور امارات

تور دبی ویژه نوروز 99

5.390.000 تومان

تور دبی ویژه نوروز 99

از تاریخ 28 اسفند
تا تاریخ 10 فروردین

5 شب و 6 روز
هواپیمایی ماهان

تور دبی پرواز ماهان و امارات

3،878،000 تومان

ظرفیت تکمیل

تور دبی پرواز ماهان و امارات

از تاریخ 24 بهمن
تا تاریخ 28 اسفند

3 شب و 4 روز
هواپیمایی ماهان

تور ترکیبی راس الخیمه + دبی نوروز 99

13،420،000 تومان

تور ترکیبی راس الخیمه + دبی نوروز 99

از تاریخ 28 اسفند
تا تاریخ 10 فروردین

5 شب و 6روز
هواپیمایی ماهان

توردبی زمستان 98

3.870.000 تومان

ظرفیت تکمیل

توردبی زمستان 98

از تاریخ 06 اسفند
تا تاریخ 18 اسفند

4 شب و 5 روز
ایران ایر

تور دبی ویژه نوروز 99

4.590.000 تومان

تور دبی ویژه نوروز 99

از تاریخ 01 فروردین
تا تاریخ 13 اسفند

4 شب و 5 روز
ایر عربیا

برای اطلاع از قیمت تور امارات وارد وب سایت بکتاش سیر شوید یا با شماره تلفن 02157952 تماس بگیرید. بکتاش ارائه دهنده تورهای متنوع آسیایی و اروپایی

اطلاعات تکمیلی تور امارات

به امارات

نیمه دوم سال

به امارات

2 ساعت

امارات

درهم

امارات

عربی

+971

ایران با امارات

+30 دقیقه