خدمات ویزای شینگن

وقت سفارت فرانسه

وقت سفارت فرانسه

250,000 تومان

وقت سفارت آلمان

وقت سفارت آلمان

400,000 تومان

وقت سفارت ایتالیا

وقت سفارت ایتالیا

150,000 تومان

وقت سفارت اسپانیا

وقت سفارت اسپانیا

150,000 تومان

بررسی ومشاوره تخصصی  مدارک

بررسی ومشاوره تخصصی مدارک

حوزه شنگن

450,000 تومان

تکمیل فرم شنگن 3 یا 4 نفر

تکمیل فرم شنگن 3 یا 4 نفر

ایتالیا – فرانسه – اسپانیا

350,000 تومان

تکمیل فرم شنگن سینگل

تکمیل فرم شنگن سینگل

ایتالیا – فرانسه – اسپانیا

150,000 تومان

تکمیل فرم شنگن دبل

تکمیل فرم شنگن دبل

ایتالیا – فرانسه – اسپانیا

250,000 تومان

ویدئو آموزش وقت و پرکردن فرم

ویدئو آموزش وقت و پرکردن فرم

اسپانیا - ایتالیا

200,000 تومان

همراهی کارشناس در سفارت

همراهی کارشناس در سفارت

ایتالیا - اسپانیا - فرانسه

100,000 تومان

شخصی سازی مدارک

شخصی سازی مدارک

قبرس – کرواسی – بلغارستان

250,000 تومان

شخصی سازی مدارک شنگن

شخصی سازی مدارک شنگن

ایتالیا – فرانسه – اسپانیا

100,000 تومان

برنامه سفر (رزرو)

برنامه سفر (رزرو)

رزرو اقامت در هتل – بیمه مسافرتی – رزرو پرواز

300,000 تومان

پکیج کلی ویزای شینگن عادی

پکیج کلی ویزای شینگن عادی

شامل وقت سفارت – پرکردن فرم – راهنمایی و مشاوره مدارک – برنامه سفر -درخواست ویزا

1,500,000 تومان

پکیج کلی ویزای شینگن همراه کانفرم هتل

پکیج کلی ویزای شینگن همراه کانفرم هتل

شامل وقت سفارت – پرکردن فرم – راهنمایی و مشاوره مدارک – برنامه سفر -درخواست ویزا

3,000,000 تومان