تور ایتالیا

تور ایتالیا خرداد 99

600 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا خرداد 99

از تاریخ 12 خرداد
تا تاریخ 16 خرداد

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور ایتالیا ( رم - ونیز ) فروردین 99

1150 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا ( رم - ونیز ) فروردین 99

از تاریخ 24 فروردین
تا تاریخ 30 فروردین

6 شب و 7 روز
ترکیش

تور ایتالیا اردیبهشت 99

490 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا اردیبهشت 99

از تاریخ 07 اردیبهشت
تا تاریخ 11 اردیبهشت

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور ایتالیا تیر 99

490 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا تیر 99

از تاریخ 08 تیر
تا تاریخ 12 تیر

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور ایتالیا فروردین 99

490 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا فروردین 99

از تاریخ 18 فروردین
تا تاریخ 22 فروردین

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور ایتالیا ( رم - ونیز ) اردیبهشت 99

1150 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا ( رم - ونیز ) اردیبهشت 99

از تاریخ 21 اردیبهشت
تا تاریخ 27 اردیبهشت

6 شب و 7 روز
ترکیش

تور رم نوروز 99

550 یورو + نرخ پرواز

تور رم نوروز 99

از تاریخ 29 اسفند
تا تاریخ 04 فروردین

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور ایتالیا ( رم - ونیز ) خرداد 99

1150 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا ( رم - ونیز ) خرداد 99

از تاریخ 18 خرداد
تا تاریخ 24 خرداد

6 شب و 7 روز
ترکیش

تور رم بهمن 98 ( آفر ویژه)

390 یورو + نرخ پرواز

ظرفیت تکمیل

تور رم بهمن 98 ( آفر ویژه)

از تاریخ 28 بهمن
تا تاریخ 02 اسفند

4 شب و 5 روز
ترکیش

برای اطلاع از قیمت تور ایتالیا وارد وب سایت بکتاش سیر شوید یا با شماره تلفن 02157952 تماس بگیرید. بکتاش ارائه دهنده تورهای متنوع آسیایی و اروپایی