تورهای اروپا

تور کرواسی اردیبهشت 99

620 یورو + نرخ پرواز

تور کرواسی اردیبهشت 99

از تاریخ 14 اردیبهشت
تا تاریخ 18 اردیبهشت

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور کرواسی نوروز 99

690 یورو + نرخ پرواز

تور کرواسی نوروز 99

از تاریخ 05 فروردین
تا تاریخ 09 فروردین

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور ایتالیا خرداد 99

600 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا خرداد 99

از تاریخ 12 خرداد
تا تاریخ 16 خرداد

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور قبرس اروپایی ویژه نوروز 99

215 یورو + نرخ پرواز

تور قبرس اروپایی ویژه نوروز 99

از تاریخ 28 اسفند
تا تاریخ 06 فروردین

7 شب و 8 روز
ترکیش

تور فرانسه اردیبهشت  99

650 یورو + نرخ پرواز

تور فرانسه اردیبهشت 99

از تاریخ 14 اردیبهشت
تا تاریخ 18 اردیبهشت

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور اسپانیا + ایتالیا فروردین 99

1600 یورو + نرخ پرواز

تور اسپانیا + ایتالیا فروردین 99

از تاریخ 03 فروردین
تا تاریخ 10 فروردین

7 شب و 8 روز
ترکیش

تور بارسلونا زمستان 98 ( آفر ویژه)

390 یورو + نرخ پرواز

ظرفیت تکمیل

تور بارسلونا زمستان 98 ( آفر ویژه)

از تاریخ 27 بهمن
تا تاریخ 01 اسفند

4 شب و 5 روز
هواپیمایی ماهان

تور ایتالیا ( رم - ونیز ) فروردین 99

1150 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا ( رم - ونیز ) فروردین 99

از تاریخ 24 فروردین
تا تاریخ 30 فروردین

6 شب و 7 روز
ترکیش

تور ایتالیا اردیبهشت 99

490 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا اردیبهشت 99

از تاریخ 07 اردیبهشت
تا تاریخ 11 اردیبهشت

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور بارسلونا اسفند 98 ( آفر ویژه)

390 یورو + نرخ پرواز

ظرفیت تکمیل

تور بارسلونا اسفند 98 ( آفر ویژه)

از تاریخ 04 اسفند
تا تاریخ 08 اسفند

4 شب و 5 روز
هواپیمایی ماهان

تور مسکو 26 دی ماه

120دلار + 7.000.000 تومان

ظرفیت تکمیل

تور مسکو 26 دی ماه

از تاریخ 26 دی
تا تاریخ 29 دی

3 شب و 4 روز
هواپیمایی ماهان

تور فرانسه خرداد 99

690 یورو + نرخ پرواز

تور فرانسه خرداد 99

از تاریخ 12 خرداد
تا تاریخ 16 خرداد

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور کرواسی خرداد 99

620 یورو + نرخ پرواز

تور کرواسی خرداد 99

از تاریخ 12 خرداد
تا تاریخ 16 خرداد

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور ایتالیا تیر 99

490 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا تیر 99

از تاریخ 08 تیر
تا تاریخ 12 تیر

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور سنت پترزبورگ نوروز 99

320دلار + 3.995.000 تومان

تور سنت پترزبورگ نوروز 99

از تاریخ 28 اسفند
تا تاریخ 05 فروردین

6 شب و 7روز
نوردویند

تور بارسلونا نوروز 99

690 یورو + نرخ پرواز

تور بارسلونا نوروز 99

از تاریخ 29 اسفند
تا تاریخ 04 فروردین

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور اسپانیا + پرتغال بهمن 98

1290 یورو + نرخ پرواز

ظرفیت تکمیل

تور اسپانیا + پرتغال بهمن 98

از تاریخ 07 اسفند
تا تاریخ 14 اسفند

7 شب و 8 روز
ترکیش

تور ایتالیا فروردین 99

490 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا فروردین 99

از تاریخ 18 فروردین
تا تاریخ 22 فروردین

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور پاریس اسفند 98

650 یورو + نرخ پرواز

ظرفیت تکمیل

تور پاریس اسفند 98

از تاریخ 15 اسفند
تا تاریخ 19 اسفند

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور فرانسه فروردین 99

750 یورو + نرخ پرواز

تور فرانسه فروردین 99

از تاریخ 18 فروردین
تا تاریخ 22 فروردین

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور اوکراین 7 روزه

590 یورو + نرخ پرواز

تور اوکراین 7 روزه

از تاریخ 04 اسفند
تا تاریخ 10 اسفند

6 شب و 7 روز
ترکیش

تور بلغارستان 5 روزه

420 یورو + نرخ پرواز

تور بلغارستان 5 روزه

از تاریخ 29 اسفند
تا تاریخ 04 فروردین

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور دور اسپانیا 8 روزه نوروز 99

1530 یورو + نرخ پرواز

تور دور اسپانیا 8 روزه نوروز 99

از تاریخ 03 فروردین
تا تاریخ 10 فروردین

7 شب و 8 روز
ترکیش

تور بارسلونا بهمن ماه 98

590 یورو + نرخ پرواز

ظرفیت تکمیل

تور بارسلونا بهمن ماه 98

از تاریخ 27 بهمن
تا تاریخ 01 اسفند

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور ایتالیا ( رم - ونیز ) اردیبهشت 99

1150 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا ( رم - ونیز ) اردیبهشت 99

از تاریخ 21 اردیبهشت
تا تاریخ 27 اردیبهشت

6 شب و 7 روز
ترکیش

تور ترکیبی کرواسی ( زاگرب - دوبرونیک )

1350 یورو + نرخ پرواز

تور ترکیبی کرواسی ( زاگرب - دوبرونیک )

از تاریخ 03 فروردین
تا تاریخ 10 فروردین

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور بارسلونا 7 فروردین 99

600 یورو + نرخ پرواز

تور بارسلونا 7 فروردین 99

از تاریخ 07 فروردین
تا تاریخ 11 فروردین

4 شب و 5 روز
ترکیش

اسپانیا + ایتالیا + فرانسه فروردین 99

2150 یورو + نرخ پرواز

اسپانیا + ایتالیا + فرانسه فروردین 99

از تاریخ 03 فروردین
تا تاریخ 10 فروردین

7 شب و 8 روز
ترکیش

تور رم نوروز 99

550 یورو + نرخ پرواز

تور رم نوروز 99

از تاریخ 29 اسفند
تا تاریخ 04 فروردین

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور بلغارستان نوروز 99

550 یورو + نرخ پرواز

تور بلغارستان نوروز 99

از تاریخ 05 فروردین
تا تاریخ 09 فروردین

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور ایتالیا ( رم - ونیز ) خرداد 99

1150 یورو + نرخ پرواز

تور ایتالیا ( رم - ونیز ) خرداد 99

از تاریخ 18 خرداد
تا تاریخ 24 خرداد

6 شب و 7 روز
ترکیش

تور رم بهمن 98 ( آفر ویژه)

390 یورو + نرخ پرواز

ظرفیت تکمیل

تور رم بهمن 98 ( آفر ویژه)

از تاریخ 28 بهمن
تا تاریخ 02 اسفند

4 شب و 5 روز
ترکیش

آژانس مسافرتی بکتاش سیر گشت ارائه دهنده تورهای ترکیبی اروپا شامل تورهای اسپانیا، فرانسه و ایتالیا همراه با اخذ ویزای شینگن | 02157952