تور فرانسه

تور فرانسه شهریور  99

750 یورو + نرخ پرواز

تور فرانسه شهریور 99

از تاریخ 14 شهریور
تا تاریخ 18 شهریور

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور فرانسه مرداد 99

790 یورو + نرخ پرواز

تور فرانسه مرداد 99

از تاریخ 12 مرداد
تا تاریخ 16 مرداد

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور پاریس اسفند 99

750 یورو + نرخ پرواز

تور پاریس اسفند 99

از تاریخ 15 اسفند
تا تاریخ 19 اسفند

4 شب و 5 روز
ترکیش

تور فرانسه فروردین 1400

850 یورو + نرخ پرواز

تور فرانسه فروردین 1400

از تاریخ 18 فروردین
تا تاریخ 22 فروردین

4 شب و 5 روز
ترکیش

برای اطلاع از قیمت تور فرانسه وارد وب سایت بکتاش سیر شوید یا با شماره تلفن 02157952 تماس بگیرید. بکتاش ارائه دهنده تورهای متنوع آسیایی و اروپایی