خدمات ویزای کانادا

وقت سفارت عادی

وقت سفارت عادی

در تمامی کشور های دنیا

350,000 تومان

وقت سفارت مخصوص

وقت سفارت مخصوص

ویژه استانبول ( ترانسفر+ همراه )

1,000,000 تومان

شخصی سازی مدارک ویزای توریستی کانادا

شخصی سازی مدارک ویزای توریستی کانادا

ویزای توریستی

250,000 تومان

شخصی سازی مدارک ویزای تحصیلی کانادا

شخصی سازی مدارک ویزای تحصیلی کانادا

ویزای تحصیلی

500,000 تومان

تکمیل فرم ویزای کانادا سینگل

تکمیل فرم ویزای کانادا سینگل

ویزای توریستی

350,000 تومان

تکمیل فرم ویزای کانادا دبل

تکمیل فرم ویزای کانادا دبل

ویزای توریستی

500,000 تومان

تکمیل فرم ویزای کانادا (3 یا 4 نفر)

تکمیل فرم ویزای کانادا (3 یا 4 نفر)

ویزای توریستی

750,000 تومان

پیکاپ ویزا (استانبول)

پیکاپ ویزا (استانبول)

برای افرادی که در استانبول انگشت نگاری ویزای کانادا را انجام داده اند.

350,000 تومان

پیکاپ ویزای (سایر کشورها)

پیکاپ ویزای (سایر کشورها)

برای افرادی که در سایر کشورها غیر از استانبول انگشت نگاری شدند.

500,000 تومان

پکیج کامل ویزای توریستی کانادا

پکیج کامل ویزای توریستی کانادا

شامل وقت سفارت – پرکردن فرم – راهنمایی و مشاوره مدارک – درخواست ویزا

3,000,000 تومان