تور ایتالیا

قیمت : 2290 یورو + نرخ پرواز
تور ترکیبی ایتالیا نوروز 99

۶ شب و 7 روز

قیمت : 600 یورو + نرخ پرواز
تور ایتالیا نوروز 99

4 شب و 5 روز

قیمت : 490 یورو + هزینه پرواز
تور رم ویژه بهمن 98

۴ شب و ۵ روز

قیمت : 550 یورو + نرخ پرواز
تور رم ویژه دی ماه

۴ شب و ۵ روز

قیمت : 790 یورو + نرخ پرواز
تور رم ویژه کریسمس

3 شب و 4 روز

قیمت : 1390 یورو + نرخ پرواز
ایتالیا ( ترکیبی )

6 شب و 7 روز

قیمت : 590 یورو + نرخ پرواز
تور رم ویژه اسفند ماه

۴ شب و ۵ روز

قیمت : 490 یورو + هزینه پرواز
تور رم

4 شب و 5 روز

نیاز به کمک دارید ؟

021-57952شنبه تا پنج شنبه 8 الی 17:30